ReadyPlanet.com
dot


Did you know ? รู้หรือไม่ ? article

  

   
  พื้นฐานก่อนการขับขี่เจ็ทสกี
   
มารยาทในการขับเจ็ทสกี  มือใหม่หัดขับเจ็ทสกี 
 
สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก่อนเล่นเจ็ทสกี ขี่เจ็ทสกีอย่างไรให้ปลอดภัย 
 
อย่าทิ้งเจ็ทสกีเอาไว้ในน้ำ

เปลี่ยนการแสดงผลจาก 
ไมล์ เป็น กิโลเมตร ยังไงน๊า??

เจ็ทสกี SEADOO มีกี่แบบน๊า เจ็ทสกีคว่ำต้องทำยังไงน้า
ระดับน้ำ จากพื้นดินต้อง 3 ฟุตนะจ๊ะ ห้ามคร่อมเลน หรือ ตัดเจ็ทสกีลำข้างๆ
 
IBR มันทำงานยังไง ?  RXPX และ RXTX มันต่างกันยังไงน้า ? 
   
นวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ   
   
   
   
 



อื่นๆ OTHER

มีระบบผ่อนแล้ว article
Promotion ประจำวันนี้ article