ReadyPlanet.com
dot


การชำระด้วยบัตรเครดิต

 !!-- ประกาศ --!! ชำระบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม (ฺBANK CHARGED)

กสิกร 2%
ธนาคารอื่่นๆ 2.5%
*รวมถึงบัตรเดบิตด้วย ALSO DEBIT CARD*
 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ทางร้านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นอัตราเป็นไปตามค่าธรรมเนียมของธนาคารค่ะ 
 
 
 
 อื่นๆ OTHER

มีระบบผ่อนแล้ว