BAYLINER
ReadyPlanet.com
dot


BAYLINER

 

  สามารถเข้าชมรุ่นอื่นเพิ่มเติมได้ที่ www.bayliner.com

More Information : www.bayliner.com 

 

BAYLINER-DX2250-FloatLifestyle
Bayliner
เราได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว
!!! - - - - - - Motor Field Authorize Dealer FOR - - - - - !!!
Bayliner
ประวัติรายละเอียดของ เรือยี่ห้อ BAYLINER อย่างคร่าวๆ
- ก่อตั้งตั้งแต่ ปี 1965

- ยอดขายเรือ SportBoat หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า Speedboat เป็นอันดับ 1 โดยภายในหนึ่งปีทำยอดขายได้ถึง 3,600 ลำในสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งห่างจากคู่แข่งกว่า 2,000 ลำ(อันดับที่2 คือ SEA RAY)

- เหตุผลที่มำให้ Bayliner ครองเจ้าตลาดเรือ คือ เรือ Bayliner เป็นเรือที่มีการออกแบบที่ คลาสสิก เหมาะกับการใช้งานจริงคงทน พื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างกว่ายี่ห้ออื่นๆ เนืองจากมีขอบเรือที่บางกว่า 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และเบาน้ำหนักทำให้เรือ เบากว่ายี่ห้ออื่น วิ่งดี ประหยัด ขึ้นน้ำเร็ว ราคาไม่แพง ซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันในยี่ห้ออื้น จะถูกกว่าประมาณ 20% เครื่องยนต์ โดย Mercrury ซึ่งเป็นบริษัท เดียวกันกับ Bayliner จึงทำการพัฒนาต่างๆ มีความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ

Bayliner Thailad BY MOTOR FIELD THAILAND
เราคือตัวแทนจำหน่ายเรือยี่ห้อ เบย์ลายเนอร์อย่างเป็นทางการ โดยลูกค้าที่ซื้อเรือกับเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายจากทางบริษัท
รายละเอียดดังนี้
1. ตัวเรือได้รับการประกันจาก Bayliner ตลอดอายุการใช้งาน 
2. ตัวเครื่องยนต์ได้รับการประกันจาก Bayliner Mercruiser 1 ปีเต็ม นับจากวันส่งมอบเรือ
3.  24 Hours Servie Call(บริการService ทางโทรศัพย์ 24 ชั่วโมง)
4. 24 Hours Servie Call(บริการService ทางโทรศัพย์ 24 ชั่วโมง)
5.  ลดราคาค่าอะไหล่ต่างๆ 15 % 
6.  บริการลากเรือภายในประเทศ ฟรี ไป-กลับ (1 ครั้ง)  ขึ้นอยู่กับระยะทาง เป็นไปตามเงืิอนไขของบริษัท 
7.  ทีมช่างที่สามารถบริการนอกสถานที่ (ถ่ายน้ำมันเครื่อง, Hourly Service)

รวมราคามากกว่า 200,000 บาท 
สิทธิพิเศษนี้ สำหรับ ท่านลูกค้าคนพิเศษที่ซื้อเรือจาก 
Dealer Bayliner เท่านั้น